Medical Travel Logo

Privacybeleid, cookies, disclaimer & GDPR
In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.


Privacybeleid
Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website van ons laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen
persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze aan ons
verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of
bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens
worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief
verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens
precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Alle gegevens die niet nodig zijn worden
verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens via het
contactformulier op onze website.Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een
dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.


E-mail & nieuwsbrief
Wij kunnen u, indien u zich hiervoor aanmeldt, via een nieuwsbrief informeren over onze producten,
diensten en aanverwante zaken. Deze e-mails die wij u toesturen bevatten een link waarmee u zich
kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.
Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden
de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van
uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een
overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden
van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde instanties overhandigen.


Klantgegevens
Wij slaan persoonsgegevens op die voor de afwikkeling van uw vraag noodzakelijk zijn. Denk hierbij
aan uw naam en uw adresgegevens. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifiekecommunicatie.


Diensten van Google, Bing, …
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van o.a. Google, waarbij gebruik kan
worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics en Google Adwords, om
bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van
het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan ons te verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.


Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt
voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te
anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Gebruik van cookies
Medical Travel gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om
de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de
installatie van cookies onderdrukken, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet
of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te
passen of de link “Akkoord” aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.
Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid
om de cookies op ieder moment te blokkeren.


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de website naar uw browser gestuurd worden, zodat
uw browser wordt herkend ("session cookie"). Cookies zorgen er ook voor dat bezoekers van de
website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website ("permanente
cookie"). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen
geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze
website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De
cookies hebben geen toegang tot andere informatie. Een cookie bevat meestal de naam van de
server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies helpen om
de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen
ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te
maken voor de bezoekers.


Disclaimer

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten.

Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven,

zonder beperking of uitsluiting.


Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Medical Travel International, haar klanten en haar partners.

Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s (ook voor en na foto's) en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Medical Travel International. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen (Vb; voor en na foto's). 


Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites (Vb; Instagram, Facebook, .. enz)  worden als service aangeboden en het betekent niet dat Medical Travel International verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.


Opmerkingen, vragen en suggesties

Medical Travel International wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in privacy policy met betrekking tot vastleggen en verwerking van gegevens. Door Medical Travel International materiaal te sturen, geeft u aan Medical Travel International het onbeperkte en niet-herroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. (Hier zit geen vertrouwelijke informatie zoals foto's bij die klanten naar ons sturen  Tevens kan Medical Travel International bvba de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen.Medical Travel International bvba heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Medical Travel International bvba houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.


Rechtspraak

Het staat Medical Travel International bvba vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.


Cookies
De Medical Travel-website maakt gebruik van volgende cookies:


Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen
ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de
verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te
discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op een
van de websites van Medical Travel zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw
identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze
cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.


Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en
aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde
surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden
of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw
dezelfde enquête voorleggen.


Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers
maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te
passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.
Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die
bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.


Third party cookies
De Medical Travel-website werkt met advertentie cookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt
uw surfgedrag en worden uw demografische – en profielgegevens op anonieme wijze verwerkt in
een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentie cookies installeren. De
informatie die we aan de hand van deze advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de
efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke
interesses.


Embedded content
Ter ondersteuning van onze marketing- en andere mediactiviteiten wijst de Medical Travel-site soms
door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen
eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op
zulke sites raadt Medical Travel u aan om de privacy policy van deze websites te controleren.


Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt
u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te
weigeren: https://www.aboutcookies.org/
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel
apparaat.


Websites van derden
Deze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze
privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring
van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.


GDPR

Wat is GDPR?

De nieuwe Europese wetgeving GDPR heeft tot doel om de privacy van burgers beter te beschermen. GDPR staat voor General Data Protection Regulation. 

GDPR heeft als doel om de privacy van de burger beter te beschermen door uniforme regels vast te leggen voor de hele EU: 

 • de burger krijgt meer controle over hoe zijn persoonlijke gegevens gebruikt worden 
 • er is een duidelijke wettelijke structuur, zodat bedrijven weten hoe zij moeten handelen om de privacy te waarborgen.

Elke organisatie, elk bedrijf, elke overheid die persoonlijke data van Europese burgers verzamelt en verwerkt, moet GDPR toepassen, ongeacht het land waar het bedrijf of de organisatie gevestigd is.

GPDR over data verzamelen (online en offline)

 • De gebruiker moet uitdrukkelijk toestemming geven (opt-in). Geen vooraf aangevinkte vakjes (opt-out) meer om een nieuwsbrief of commerciële meldingen te ontvangen.
 • De dataverzamelaar moet uitdrukkelijk vermelden welke data verzameld worden, en met welk doel.
 • De verzamelde data mogen alleen voor dit doel gebruikt worden, en voor een periode die strookt met dat doel.

GDPR over data bewaren

 • Wanneer je data bewaart, moet je de data adequaat beschermen en de privacy ervan waarborgen.
 • Een inbreuk op de veiligheid van de data moet gemeld worden binnen de 72 uur.
 • De persoon van wie je de data bewaart, moet toegang krijgen tot de gegevens, die kunnen inzien, verbeteren, laten verwijderen. Het bedrijf moet een elektronische kopie kunnen voorleggen van zijn privaat bestand.
 • De persoon van wie je de data bewaart, moet ook op elk moment zijn toestemming weer kunnen intrekken.

GDPR over het toezicht op data

 • Bedrijven met meer dan 250 personeelsleden moeten een Data Protection Officer benoemen die toezicht houdt op het correct uitvoeren van de GDPR-regulering.
 • In België werd de Privacycommissie belast met de controle op de GDPR-compliance.  


Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u
daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Vragen? Contacteer ons.
info@medicaltravel.be
www.medicaltravel.be
+32 470 07 66 44


Hoofdkantoor:
Arthur Goemaelerei 8
2018 Antwerpen
België


Ondernemingsnummer / BTW nummer:
BE 0724.516.655 / Medical Travel International BV / BVBA